Manumissierekest de Wolff inzake Quacoe (1802)

Zijnde ook meeden Geleezen Requesten van Jan de Wolff, behelzende, om reedenen daarbij vermeld verzoek om hem Suppliant te Committeeren tot Straatvoogd over den bij Requeste vermelden neger Quacoe hebbende toebehoord aan Ribca de Meza weduwe Jeos Carel de Sarphatij, ten einde voor denzelven Brieven van Vrijdom en voorts goedgevonden en Verstaan in ’t verzoek van den Suppliant te Consenteeren werdende mitsdien denzelve Gecommitteerd  en aangesteld tot Straatvoogd over den bij Requeste vermelden neeger Quakoe ten einde als daarbij teevens staat omschreeven. En zal hem Suppliant hiervan werden Extract gegeven


Auteur: John Sang-Ajang
Bron: NAN 1.05.10.01, 590 (scan 82): notulen vergadering Hof van Politie en Criminele Justitie dd. 3 mei 1802.