Manumissierekest Rooswijk inzake Trobbel (1802)

Wijders is ook almeede geleezen Requeste van J.H. Rooswijk houdende eensgelijks verzoek hij Suppliant mogte werden Gecommitteerd tot Straatvoogd over de persoon van de bij Requeste vermelde neger Trobbel, aangekomen hebbende Meijers ten einde voor denzelven, volgens Costume van deeze Hove te kunnen imploreeren de nodige brieven van manumissie voor dezelve zoude kunnen erlangen. Waarover gedelibereerd Zijnde, is goedgevonden en verstaan in des Suppliants verzoek te Consenteeren en mitsdien dezelve te Committeeren gelijk gedaan word bij deeze tot Straatvoogd over de bij requeste vermelde neger Trobbel ten einde als meede daarbij staat omschreeven. En zal den Suppliant hiervan werden extract gegeeven.


Auteur: Johan Sang-Ajang
Bron: NAN 1.05.10.01, 590 (scan 51): notulen vergadering Hof van Politie en Criminele Justitie van 1 maart 1802.