Manumissierekest Bauer inzake September en Europa (1809)

Vervolgens is geleezen Requeste van J.A. Bauer behelzende verzoek omme te worden aangesteld tot straatvoogd over den Neger genaamd September, en de Negerin genaamd Europa, toebehoord hebbende aan Maria Juliana Axen laatst weduwe Heyfelder van welke hunne geweezene Mesteresse zy zig zelven hadden gekogt, uitwyzens by Requeste gevoegde Quittabtien, en zulks ten einde voor hun te kunnen verzoeken Brieven van Manumissie ter obtinering van den dierbaren schat van Vrydom. En is goed gevonden en verstaan den Suppliante te committeeren en aan te stellen zoo als gedaan wordt bij dezen tot Straatvoogd over gemelde Neger September en Negerin Europa ten einde by Requeste verzogt.


Auteur: John Sang-Ajang
Bron: NAN 1.05.10.01, 592: notulen vergadering Hof van Politie en Criminele Justitie dd 6 december 1809, pagina 4 (scan 168)