Manumissierekest straatvoogd Gerhold inzake Maria (1809)

Waarna gelezen Requeste van S.A. Gerhold, behelzende verzoek, omme als Straatvoogd te werden aangesteld over het Mulatte Meisje Maria, aangekomen hebbende Cornelis Stap, ten einde voor haar te verzoeken brieven van Manumissie of Vrydom in forma. Waar over gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verstaan, den Suppliant te committeeren en aan te stellen, zo als gedaan word by deze, tot Straatvoogd over het gemelde Mulatte Meisje Maria, ten fine als by Requeste is verzogt. En zal den Suppliant hier van worden extract gegeven.


Auteur: John Sang-Ajang
NAN 1.05.10.01, 593: vergadering Hof van Politie en Criminele Justitie dd 21 augustus 1809, pagina 9 (scan 121).