Overname slavin Fortuna door de L isle (1810)

Wyders heeft welgem. mede Gecommitteerde tot ’s Lands Grond de Uitkyk, aan de Hove te kennen gegeven, dat de Persoon van Wm de L’isle zich by Heeren Gecommitteerden hadde vervoegd en verzogt, om de Negerin Fortuna tegens prisatie te mogen overnemen, met aanneming en verpligting, om haar met den eersten Vry tegeven. En is goed gevonden en verstaan Heeren Gecommitteerden voornoemd te authoriseeren, zo als gedaan worden by deze, omme de Negerin Fortuna aankomende ’s Lands Grond de Uitkyk volgens prisatie aan Wm de L’isle af te staan, onder conditie van haar by eerste Sessie van den Hove, vry te geven.


Auteur: John Sang-Ajang
Bron: NAN 1.05.10.01, 593: vergadering Hof van Politie en Criminele Justitie dd 7 september 1810, pagina 2 (scan 148).