Manumissierekest Gerholdt inzake Sancousie (1819)

(Rekest en lastgeving niet aangetroffen. Blijkens de index betreft het een rekest voor de vrijdom, ingediend door A. Gerhold)

Ik ondergeteekende, stelle mij tot borg voor voornoemde neeger Sancousie, dat dezelve niet ten laste van den lande zal komen te vallen.

Paramaribo, den 24 februarij 1819

P.A. Tdlohreg

Certificeere dat na voorafgegane advertentie ingevolge resolutie van den Hove van Politie en Krimineele Justitie dezer kolonie, niemand zich ter secretarij heeft vervoegd, die eenig recht of pretensie heeft gesustineerd op de neger Sanssouci, aankomende S.A. Gerhold.

Paramaribo, 21 februarij 1820

P.J. Changuion

Annexe bijlagen geligd den 8e maart 1820

Gerholdt


Auteur/verzamelaar: J.F. Sang-Ajang
Nationaal Archief: filmnr. 447, inventarisnr. 704, sessie december 1819, bijlage 50/ gsc 20-1-1820, 6/ nr. 279/DK:447.704.12.50.gerhodt