Manumissierekest Wijcks, van inzake Cadet (1819)

Aan den Edele Achtbare Hove van Politie

en Crimineele Justitie der colonie Suriname etc. etc. etc.

Geeft met alle reverentie te kennen H. A. van Wijcks. Als dat hem suppliant door de neger Cadet is ter hand gesteld annex quitantie, waaruit blijkt als dat hij door wijlen den heer U.H. Wilkens is gekogt om die koopschat weder te restitueeren. Dat gemelde neger al nu gaarne zijn brieven van vrijdom willende obtineeren, daartoe iemand vooraf als straatvoogd nodig heeft en hem suppliant verzogt heeft, daartoe zig aan U Excellentie en WelEdele Achtbaare Heeren te addresseeren. Weshalve hij suppliant de vrijheid is nemende den Edele Achtbare Hove te verzoeken hem als straatvoogd over de opgemelde neger Cadet te benoemen om als dan, bij nader request, tot brieven van vrijdom te kunnen presenteeren. Imploreerende etc.

Paramaribo, den 17 maij 1819

H.A. van Wijcks

Gedisponeerd bij resolutie 19 mei 1819.

Op authorisatie van den heer H.A. van Wijcks annex bijlaag geligt den 24 meij 1819.

G. van Wijk

junior?


Auteur/verzamelaar: J.F. Sang-Ajang
Nationaal Archief: filmnr. 447, inventarisnr. 703, sessie mei 1819, bijlage 28/ nr. 228/DK:447.703.5.28.wijcks