Manumissierekest Gallez inzake Hendrina en Clasina (1819)

De ondergeteekende, agendaris van Vrouwe de weduwe J.S. van de Poll, directrice der negotiatien ten lasten planters in deze kolonie, voorheen onder directie van de heeren Harman van de Poll & Co en bekend onder L. A en C, verklaard de gedane oppositie in dato 4 januarij jongstleden tegens den verzochten vrijdom van de negerin Hendrina en haar dochtertje het mulatte meisje Clasina, aankomende den houtgrond Hanover, bij dezen mede op te heffen.

Paramaribo, 6 meij 1819

E.G. Veldwijk qq.


Auteur/verzamelaar: J.F. Sang-Ajang
Nationaal Archief: filmnr. 447, inventarisnr. 703, sessie mei 1819, bijlage 22/DK:447.703.5.22.gallez