Manumissierekesten in Suriname

Manumissierekest Ommeren van inzake Lucia (1816)

Aan den Edele Achtbaare

Hove van Politie en

Crimineele Justitie der colonie

Suriname etc. etc.

Geevt eerbiediglijk te kennen de vrije

Avans van de weduwe van Ommeren.

Dat zeeker neegerin genaamt Lucia, eertijds

aangekomen hebbende Anna Maria Transkoskeij,

zich bij hem suppliant heeft vervoegd en ter

hand gesteld de hier bij geannexeerde quittantie

van uitkoop, met versoek haar behulpzaam

te zijn tot ’t verkrijgen van deselve vrijdoms-

brief.

Om welke reeden hij suppliant mits deezer

de vrijheid is neemende, zich te keeren tot

deesen Edele Achtbaare Raad, neederigst

versoekende, hoogst derselve welbehaagen

mag zijn, hem suppliant te committeeren

tot straat voogd overgenoemde negerin

Lucia, ten einde voor haar van deezen Edele

Achtbaare Hove te obtineeren brieven

van manumissie in obtima forma.

’t Welk doende

Paramaribo den 21 augustus 1816

X certificeere nevenstaande merk door de vrije Avans van de weduwe van Ommeren als niet kunnende schrijven, in mijn presentie bij wijze van handtekening is ter nedergesteld.

J.C. Duurhagen.


Auteur/verzamelaar: J.F. Sang-Ajang
Nationaal Archief: filmnr. 442, inventarisnr. 695, sessie augustus 1816, bijlage 57/ nr. 34 / DK:442.695.8.57.ommere